ยอดเทิร์นโอเวอร์ (Turnover) คืออะไร?

ยอดเทิร์นโอเวอร์

เทิร์นโอเวอร์ คือ จำนวนเงินที่ผู้เล่นต้องเดิมพันในเกมคาสิโนออนไลน์ก่อนที่จะสามารถถอนเงินสดหรือโบนัสได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะเป็นเงื่อนไขที่กำหนดจำนวนครั้งที่เดิมพันหรือจำนวนเงินที่ต้องเดิมพันก่อนที่จะสามารถถอนเงินได้

โดยส่วนมากเงื่อนไขดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละเว็บไซต์และแต่ละโปรโมชั่นโบนัสที่เสนอให้ผู้เล่น การที่ผู้เล่นสามารถทำการถอนเงินสดหรือโบนัสได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไข Turnover ที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้เล่นควรอ่านและเข้าใจเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์อย่างละเอียดก่อนเริ่มเล่นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและสามารถทำการถอนเงินได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ทำไมต้องมียอดเทิร์นโอเวอร์

การกำหนดเทิร์นเป็นเรื่องที่สำคัญในโปรโมชั่นโบนัสของคาสิโนสด เพื่อป้องกันการละเมิดการใช้โบนัสโดยการถอนเงินโบนัสโดยไม่เล่นเกมคาสิโนในสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของโบนัส นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เล่นไม่สามารถถอนเงินได้โดยไม่มีการเดิมพันเพียงเท่านั้น และยังช่วยให้ผู้เล่นต้องเล่นเกมคาสิโนเพื่อทำความรู้จักกับเกมและพัฒนาทักษะในการเล่นเกมและยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์คาสิโนโดยการตั้งเทิร์นสูงกว่านั้นจะเป็นการแสดงว่าเว็บไซต์มีนโยบายที่รองรับและให้ความน่าเชื่อถือกับผู้เล่นในการเล่นเกมคาสิโนในเว็บไซต์

การตั้งเทิร์นในโบนัสของคาสิโนสามารถมีผลต่อผู้เล่นและเว็บไซต์คาสิโนได้หลายด้าน ดังนี้:

  1. ช่วยป้องกันการละเมิดของผู้เล่น: ช่วยป้องกันผู้เล่นที่จะถอนเงินโบนัสโดยไม่ได้เล่นเกมคาสิโนตามกำหนด นอกจากนี้ เทิร์นยังช่วยลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงและการละเมิดของผู้เล่นในการใช้โบนัสของคาสิโน
  2. เพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์: เทิร์นสูงแสดงว่าเว็บไซต์มีนโยบายที่รองรับและให้ความน่าเชื่อถือกับผู้เล่นในการเล่นเกมคาสิโนในเว็บไซต์
  3. ส่งเสริมการเล่นเกมคาสิโน:  ช่วยให้ผู้เล่นต้องเล่นเกมเพื่อทำความรู้จักกับเกมและพัฒนาทักษะในการเล่นเกม นอกจากนี้ Turnover ยังช่วยส่งเสริมการเล่นเกมในระยะยาว โดยผู้เล่นจะมีโอกาสที่จะเล่นเกมคาสิโนเพิ่มขึ้นเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดในอนาคต
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกม: ช่วยให้ผู้เล่นมีโอกาสได้รับโบนัสเพิ่มเติมในการเล่นเกมคาสิโนโดยผู้เล่นจะต้องทำการเล่นเกมหลายๆ รอบก่อนที่จะสามารถถอนเงินโบนัสได้

ดังนั้น Turnover จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นเกมคาสิโน และผู้เล่นควรอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสก่อนที่จะเล่นเกมคาสิโน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดหวังในระหว่างการเล่นเกมคาสิโนและเพื่อให้ผู้เล่นสามารถใช้โบนัสของคาสิโนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มประสิทธิภาพที่สุดได้

วิธีคิดยอดเทิร์น

วิธีคิดยอดเทิร์น

การคิดยอดเทิร์นของโบนัสคาสิโนมีหลายวิธี แต่วิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการคิดเป็นร้อยละของจำนวนเงินโบนัสที่ได้รับ

ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นได้รับโบนัส 1,000 บาทและมีเทิร์น 20 เท่า ผู้เล่นจะต้องเล่นเกมคาสิโนจำนวน 20,000 บาทก่อนที่จะสามารถถอนเงินได้ และหากเล่นเกมคาสิโนโดยได้เงินน้อยกว่ายอดเทิร์นที่กำหนด โบนัสจะไม่สามารถถอนได้

นอกจากนี้ ยังมีการคิดเทิร์นแบบอื่นๆ อาทิเช่น การคิดเป็นจำนวนรอบการเดิมพันที่ต้องเล่น หรือการคิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องเดิมพันรวม ซึ่งการคิดแบบใดก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎของแต่ละคาสิโน ดังนั้นผู้เล่นควรอ่านและเข้าใจเงื่อนไขและกฎของโบนัสของคาสิโนให้ดีก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมคาสิโน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือข้อผิดพลาดในการคิดเทิร์น

ตัวอย่างความหมายของเทิร์นโอเวอร์ แบบต่างๆ 

  • ยอดเทิร์นโอเวอร์ 1 เท่า หมายถึง ผู้เล่นจะต้องเล่นเกมคาสิโนให้ได้ 1 เท่าของเงินโบนัสที่ได้รับถึงจะสามารถถอนเงินได้
  • เทิร์นโอเวอร์ 3 เท่า หมายถึง ผู้เล่นจะต้องเล่นเกมคาสิโนให้ได้ 3 เท่าของเงินโบนัสที่ได้รับ ถึงจะสามารถถอนเงินได้
  • ยอดเทิร์นโอเวอร์ 5 เท่า หมายถึง ผู้เล่นจะต้องเล่นเกมคาสิโนให้ได้ 5 เท่าของเงินโบนัสที่ได้รับถึงจะสามารถถอนเงินได้
  • เทิร์นโอเวอร์ 10 เท่า หมายถึง ผู้เล่นจะต้องเล่นเกมคาสิโนให้ได้ 10 เท่าของเงินโบนัสที่ได้รับ ถึงจะสามารถถอนเงินได้

ติดเทิร์นโอเวอร์ คืออะไร

การติดเทิร์นโอเวอร์ หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่สามารถทำการถอนเงินได้จากโบนัสที่ได้รับจากคาสิโน เนื่องจากยังไม่สามารถทำรายการถอนได้ตามเงื่อนไขของโบนัส ซึ่งสาเหตุที่เกิดการติดเทิร์นนั้นอาจเกิดจากผู้เล่นไม่ได้ทำการเดิมพันหรือเล่นเกมคาสิโนตามที่กำหนดในเงื่อนไขของโบนัส หรือเล่นเกมคาสิโนแต่ไม่สามารถเพิ่มยอดเทิร์นตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของโบนัสได้

การติดเทิร์นอาจส่งผลต่อผู้เล่นในแง่ของเวลาและเงินที่ใช้ในการเล่นเกมคาสิโน โดยผู้เล่นจะต้องใช้เวลาและเงินที่มากกว่าเมื่อไม่มีการติดเทิร์น เนื่องจากต้องทำการเล่นเกมคาสิโนเพื่อทำให้ยอดเทิร์นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นต้องเสียเวลาและเงินในการเล่นเกมคาสิโนเพิ่มเติม ดังนั้น การติดเทิร์นจะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะยอมรับโบนัสของคาสิโนและเริ่มเล่นเกมคาสิโน

บทสรุป

การต้องทำเทิร์นโอเวอร์ก่อนถอนเงินอาจเป็นสิ่งที่ดีกับผู้เล่น เพราะจะช่วยให้ผู้เล่นมีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับเกมส์ที่เลือกเล่นได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของโบนัสที่คาสิโนให้ โดยที่ผู้เล่นจะต้องอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ให้ดีก่อนที่จะยอมรับโบนัส ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในการถอนเงินของผู้เล่นในภายหลังได้