Tag Archives: รูเล็ต dg

เกมส์รูเล็ตสดออนไลน์ ค่าย DREAM GAMING

รูเล็ต Dream Gaming เป็นรูเล็ตแบบยุโรปที่มีกระบวนการหมุนล้อเดียว มีช่องสีและตัวเลขทั้งหมด 37 ช่องบนล้อ มีช่องสีเขียวที่มีตัวเลข 0 และช่องอื่น ๆ บนล้อของรูเล็ตมีตัวเลขจาก 1 ถึง 36 [...]